Booking.com

Nejtišším dopravcem na Letišti Václava Havla Praha byla v roce 2018 British Airways

8. 12. 2018

V letošním ročníku soutěže Nejtišší dopravce, kterou pořádá Letiště Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha 6, zvítězila britská letecká společnost British Airways (BA). Křišťálovou trofej vítězi předali předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř a starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář během setkání zástupců letiště se starosty okolních obcí a městských částí. V rámci soutěže, která si klade za cíl motivovat letecké dopravce k nasazování moderních a tišších letadel, se kromě hladiny hluku při příletu a vzletu hodnotí také dodržování letových tratí a efektivní využití sedačkové kapacity, tzn. obsazenost letadla. Letiště Praha je dlouhodobě aktivní v oblasti ochrany životního prostředí a na základě pravidelných diskuzí se zastupiteli okolních lokalit se snaží hledat řešení ke spokojenému soužití. Také tato soutěž je jedním z efektivních nástrojů vedoucí ke společnému cíli.

Soutěž se každoročně koná v období, kdy je letecký provoz na pražském letišti nejintenzivnější, tedy od 1. května do 31. října. Pro vyhodnocení soutěže je využíván sofistikovaný monitorovací systém leteckého hluku a letových tratí ANOMS9, který provádí měření nepřetržitě po celý rok. Zahrnuje 13 stacionárních a 2 mobilní měřící stanice, které jsou umístěny ve vybraných lokalitách v okolí Letiště Václava Havla Praha tak, aby měření mělo dostatečnou vypovídací hodnotu.

„Harmonické soužití s blízkým okolím je pro nás důležité a vzhledem k narůstajícímu leteckému provozu je nutné využívat všechny možnosti, jak motivovat i naše partnery k odpovědnému přístupu k obyvatelům z okolí letiště. Za Letiště Praha je k tomu zároveň důležité dodat, že i přes narůstající počet odbavených cestujících v posledních letech nevykazujeme stejně rychlý nárůst počtu leteckých pohybů. Svědčí to o vzrůstajícím počtu větších letadel nasazovaných na letech do Prahy a o efektivnějším využívání sedačkových kapacit, k čemuž dopravce aktivně motivujeme,“ uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.