Booking.com

Začínají letní prázdniny, České dráhy posílí vlaky

26. 6. 2018

Konec školního roku a začátek velkých letních prázdnin bude na železnici ve znamení posilování dopravy a zajištění přeprav účastníků Všesokolského sletu v Praze. Na trať vyjedou desítky posilových vozů v pravidelných vlacích i několik zvláštních vlaků pro Sokoly.

Letošní začátek prázdnin bude pro všechny dopravce neobvykle náročný, protože státní svátky na začátku července připadají na čtvrtek a pátek. Mnoho lidí si tak vezme jen 3 dny dovolené a získají celkem 9 volných dní v kuse. Navíc se ve dnech 1. až 6. července v Praze uskuteční Všesokolský slet, který si vyžádá přepravu tisíců jeho účastníků. Spolu se začátkem letních prázdnin tak lze očekávat největší přesuny lidí v letošním roce a značný nápor na veškeré dopravní prostředky. České dráhy v této souvislosti významně posílí své přepravní kapacity.


České dráhy připravují tisíce míst navíc

„Pro posílení našich vlaků jsme přijali už před časem zvláštní opatření k pokrytí očekávané zvýšené frekvence na hlavních tratích, abychom pro tyto linky měli co největší počet posilových vozů. Zajišťujeme také přesun některých vozů z okrajových linek do hlavních uzlů,“ upozorňuje Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu a doplňuje konkrétní příklady linek, které budou posíleny: „Nejvíce posilových vozů vypravíme tradičně z Prahy na Moravu. Půjde jak o linky do Ostravy, na Valašsko a do Luhačovic. Více vozů se ale objeví i v dalších frekventovaných směrech, hlavně z Prahy například do Českých Budějovic nebo do Chebu a na Moravě z Brna do oblasti Jeseníků nebo mezi Brnem a Ostravou. Posilové vozy budeme vypravovat jak v poslední den školního roku v pátek 29. června, tak v první den prázdnin v sobotu 30. června. Pokud sečteme všechny posilové vozy, které o nadcházejícím víkendu vypravíme, půjde o několik tisíc míst k sezení navíc.“


Navzdory připravenému posilování dopravy však nelze jednorázové zvýšení frekvence, ke kterému dojde ve velmi krátké době několika hodin a představuje navýšení poptávky až o několik desítek tisíc osob, zvládnout zcela bez krátkodobého snížení komfortu u některých spojů, např. lze očekávat vysokou obsazenost některých spojů. Zařazením posilových vozů tak České dráhy v maximální možné míře eliminují případy, kdy dojde k velkému přeplnění spojů. České dráhy také proto doporučují včasný nákup jízdenek i rezervací a případně rozložit plánované cesty na časy mimo očekávanou přepravní špičku, například na sobotu odpoledne nebo na neděli.

České dráhy také zajistí přepravu mnoha účastníků Všesokolského sletu v Praze. I pro ně zařadí v prvních červencových dnech do pravidelných vlaků velké množství posilových vozů a navíc vypraví také dva zvláštní vlaky ze severní Moravy a z východních Čech.